Udstyr

Nye regler for støtte til solcelleanlegg

De som ønsker å installere solcelleanlegg i boligen sin har mulighet til å søke om støtte fra ENOVA. Denne støtten er endret fra april 2020.

Inntil 2019 kunne du få opptil kr 10 000,- i støtte for selve installeringen og kr. 1250,- per installert effekt opp til 15 kW.

Fra og med april 2020 er denne støtten endret til kr. 7500,- i støtte for selve installasjonen, mens støtten basert på produksjon kr. 1250,- opprettholdes slik den er i dag.

For å oppnå gammel støtte må solcelleanlegget være ferdig installert og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. mars 2020.

Her er årsaken til endringen

«Hovedhensikten med Enova-tilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein. Vi mener de justeringene vi gjør nå kommer på et riktig tidspunkt med tanke på markedsutviklingen for de berørte teknologiene. Dette gir oss samtidig rom til å støtte andre gode boligtiltak», kan vi lese på ENOVA sine hjemmesider.

Omskrevet til forståelig norsk betyr dette at dess flere som installerer solcelleanlegg, dess mindre støtte vil gis, inntil den forsvinner helt når markedet responderer slik myndighetene ønsker.

Derfor kan det være en idé å gjennomføre planen om å anskaffe seg et solcelleanlegg før alle andre gjør det, og støtten er borte.

Dette er hva som må til for å få støtte

Installasjonen må være utført i henhold til norske lover og forskrifter av et registrert firma. Det samme gjelder dokumentasjonen. Ta gjerne kontakt med kommunen du bor i, eller ENOVA for mer informasjon før du setter i gang arbeidet.

Hvor stort anlegg du ønsker avhenger av både hvor stort behov du har og hvor mye du ønsker å investere.