Godt råd

Forbrukslån er tiltenkt relativt rask nedbetaling

Tenk på dette når du vurder forbrukslån

Forbrukslån er en bred kategori med forskjellige kreditter, hvor den eneste skikkelige fellesnevneren er at gjelden er usikret. Det betyr at den ikke har sikkerhet i for eksempel bolig, bil eller båt – og derfor kan benyttes til hva man vil. Det er også derfor som forbrukslån kan være en alternativ når man må dekke plutselige og uventede utgifter.

Reglene for forbrukslån og usikrede kreditter tilsier at nedbetalingstiden kan være maksimalt fem år på nye lån, og det sier noe om tidsaspektet ved det man finansierer med et forbrukslån. Varige verdier, som for eksempel bolig, finansieres vanligvis med boliglån som kan ha en nedbetalingstid på opp mot 30 år eller enda lengre.

Samtidig er det lurt å spørre seg om man har lyst å betale ned på det man kjøper om fem år? I noen tilfeller kan det selvfølgelig være helt greit, i forhold til varige større investeringer som fortsatt vil ha verdi om flere år. Hvis man kommer fram til at investeringen har en mer begrenset levetid, da bør man heller vurdere en kortere nedbetalingstid. Det er aldri morsomt å betale ned på noe lenge etter at man sluttet ha glede av investeringen.

Det er derfor også alltid lurt å velge så kort nedbetalingstid som man ser for seg som realistisk, da sparer man penger på renter og får bedre oversikt. Alle kreditter koster penger, og det betyr også at raskere nedbetaling alltid er positivt.

Den nominelle renten er fra 6,39% og opp til 21,95% mens den effektive renten er fra 6,81% til 24,4%. Ønsker du for eksempel å låne et litt større beløp, kan du låne 150 000 kroner, over 10 år, med en effektiv rente på 13,2%. Kostnadene på dette lånet vil være på 112 573 kroner, og det totale tilbakebetalingsbeløp vil lyde på 262 573 kroner.