Godt råd

Det er fortsatt mye Google ikke kan oversette

Vi begynner å nærme oss en verden der mye av det som tidligere var science fiction, faktisk blir til virkelighet. Automatisk oversettelse er et område der det nå begynner å bli mulig å benytte automatiserte løsninger for både tekst og tale, noen ganger til og med direkte oversetting.

Likevel finnes det fortsatt veldig mye som Google og de andre automatiske tjenestene ikke kan oversette. Da er det viktig å benytte profesjonelle partnere innenfor oversettelse, som for eksempel det norske selskapet Diction – les mer om dem her.

De små nyansene og underforståtte betydninger

Det finnes fortsatt mange aspekter ved språk som er vanskelig for et automatisk system å fange opp. Maskinlæring og stadig kraftigere løsninger gjør det mulig å begynne å forstå noe av den underliggende meningen til det som blir sagt, men det er fortsatt enkle setninger som passer best til automatisk oversetting.

  • Ordtak og andre faste uttrykk er noe av det som er vanskelig for et automatisk system å forstå. Det er sjeldent at slike ordtak kan oversettes ord for ord, og det å bevege seg utenfor oversettelse ord for ord forutsetter ofte et menneske.

  • Det finnes forskjeller mellom språk som går dypere enn for eksempel bruke av bestemt og ubestemt form. Det kan handle om hvordan man benytter småord og høflighetsfraser, uten at det høres unaturlig ut.

  • Et annet problem er ord som kan bety forskjellige ting avhengig av setningen rundt. Automatiske systemer begynner å kunne håndtere noe av dette, men likevel skaper det ofte ufrivillig komiske effekter.

I mange sammenhenger er de små feilene som en automatisk oversettelse lager akseptable. På ferie eller på en privat blogg er det ingen som forventer perfekt språk. I forretningslivet, eller i andre offisielle sammenhenger der korrekt språk er ekstremt viktig, er det likevel et godt stykke igjen før automatiske løsninger kan levere like god kvalitet som profesjonelle oversettere.